İlk Defa Yayınlanan Fotoğraflarla 18 Mart Çanakkale Zaferimiz

Genelkurmay Başkanlığı Çanakkale Zaferi’nin daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı… İşte ilk defa yayınlanan fotoğraflarla 18 Mart 1915’te gerçekleşen tarihimizin en önemli zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi.

crw8WEA

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal

Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir: ‘Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.’…

 

56647_5826_14032015_12Çanakkale´de Bir Subay Grubu
Birçok milletlerin askerlerini bir araya getiriniz. Hangilerinin Türk olduklarını size hemen söyleyeyim. Renkleriyle, elbiseleriyle değil, hareketleri ve tavırlarıyla belli olurlar.

56647_5826_14032015_11Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını
Kahraman, sabırlı askerlerimiz bütün bu yangınlara bomba infilaklarına göğüs geriyorlar, imrenilecek bir azimle yerlerini koruyorlar ve düşmana karşılık veriyorlardı.

56647_5826_14032015_10Çanakkale muharebe sahası gerisinde istirahat eden birlik
‘………….Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu vasıfların başlangıçta lâyıkıyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felâket olmuştur……..Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, İngilizler, ancak dövüştükten sonra anlamışlardır.’

56647_5826_14032015_957 nci Alay 1 nci Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Bey
’27nci ve 57nci Alayların komutanlarının, subaylarının ve askerlerinin kahramanlıkları sayesinde o siperler içinde bulunan düşman kâmilen yok edildi. Bombalarla parça parça oldular. Siperler elimize geçtiği zaman içerileri düşman cesetleriyle doluydu. O, müthiş bir şeydi’

62Muharebe başladığı zaman müstahkem mevki istihkamları ve topları Hamidiye Mecidiye Aziziye Tabyaları…

63Çanakkale’de siperlerde düşman bekleyen askerlerimiz…

56647_2561_14032015_11Yaralıların Taşınmaları

56647_2561_14032015_12Yaralıların Sirkeci´de Vapurdan İndirilmeli…

56647_2561_14032015_13Yaralı Türk Askerine Yemek Yediren Hemşire… 56647_2561_14032015_15Türk Askerinin Taarruz Anı…

56647_5008_14032015_1Şirket-i Hayriye Vapuru ile Düşman Denizaltılarının Tehdidi Altında Marmara´daki Tehlikeli Yolculuğu Sonunda Yaralıların İstanbul´a Getirilişi…

56647_5008_14032015_3Seddülbahir´de Düşmanın İlk Çıkarma Mevzilerinin Görünüşü…

56647_5008_14032015_2Seddülbahir´de Tekeburnu Düşman Çıkarma İskelesi…

56647_5008_14032015_4Seddülbahir´de Düşmandan Alınan 24 cm.lik Bir Top…

56647_5008_14032015_6Nusret Mayın Gemisi…