En İyi Benim, Herkes Beni Sevsin: Karşınızdakinin Narsist Olup Olmadığını Anlama Yolları

‘Narsisizm’ terimi; anlamını sudaki yansımasını görünce kendisine aşık olan genç adam Narcissus’tan alır. Narsist kişiler, kendilerinin diğer insanlardan daha özel ve üstün olduklarına inanırlar. Davranışları da bu doğrultuda olur. Diğerlerinin ihtiyaçlarına ve duygularına dikkat etmede eksiktirler. Empati kurmak onlar için zordur. Dışarıdan bencil ve hep kendi istediği olsun isteyen şımarık bir çocuk gibi görünebilirler. Narsist kişinin karşısındakinden beklentisi; sürekli ilgi, onay ve hayranlık görmektir.

1Narsist bireyler, kendilerini her zaman diğer insanlardan üstün görürler ve daha değerli olduklarına inanırlar.

Narsist kişilerle ilişki kurmak zordur

Narsist kişinin eşsiz ve özel olduğunu hissetme ihtiyacı çok yoğundur. Aşırı beğenilme gereksinimi vardır. İlişkide olduğu kişinin ilgisi kendi üzerinden bir an bile dağılırsa, tüm ilginin yine kendisinde olacağı yeni bir ilişki arayabilir. Empati kuramadıkları için ilişkide karşısındakinin ne hissettiğini önemsemezler, dolayısı ile narsist kişilerle ilişki çok yıpratıcıdır.

Narsist kişilerin ilişki içinde eleştiriye, yoruma ya da sınırlara tahammülleri yoktur.orxcfyn9du2jzkeyrc3vpaBu kişiler kendilerine özenli olup, ilişkide oldukları kişinin duygularına karşı duyarsız olurlar. Rahatsız edici ölçüde kendileriyle meşguldürler. İlişkide oldukları kişiye karşı çok yakın ve sıcak davrandıktan hemen sonra kaba sözcükler, kırıcı davranışlar sergileyebilirler.

Narsist birey için diğerinin değeri; kendisini duygusal olarak nasıl beslediğine ve hayranlık gösterdiğine göre belirlenir. Eğer narsist kişiye özel bir biçimde davranılmazsa, karşındaki kişiyi değersiz olarak nitelendirir.

Narsist kişi; övülmediği, kendisine hayranlık duyulmayan ilişkiden beslenemez ve orada olmak istemez.

Narsist kişi ile ilişkiyi nasıl sürdürebiliriz?

Bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için duygusal alışverişin dengeli olması gerekir. Bu nedenle narsist biriyle ilişki sürdürmek zordur. İlişkinin huzurla sürebilmesi için kişinin her zaman övülmesi, desteklenmesi ve hayranlık gösterilmesi gerekir. Aksi takdirde ilişkinin sürmesi çok oldukça zordur.2Narsist biriyle ilişki sürdürmek oldukça zordur; çünkü sürekli övülmek isterler ve hayranlık beklerler.
Bir ilişkide her zaman verici noktasında kalmak mümkün olmadığından, günün birinde bu ilişkide büyük çatışmaların yaşanması olasıdır. Karşınızdaki kişi kendi istemediği sürece değişmeyecektir! ‘Çok severse değişir, bir gün değişecek biliyorum.’ diye düşünmek gerçekçi olmayabilir. Karşınızdaki kişi isterse elbette değişebilir; ancak bu, sadece kendi isteği ile mümkündür.

Narsist kişilerin kendileri ile ilgili algıları ‘Olduğum gibi gayet iyiyim ve değişmem gerekmiyor.’ şeklindedir. Değişmesi gerekenin kendileri olduğunu düşünmezler. Ancak davranışları nedeniyle hayatları olumsuz gitmeye başlarsa, aile, sosyal yaşam ve işlerinin zarar görme durumu olursa, o zaman değişime açık olabilirler.

Narsist bir kişi ile ilişki yaşayan kişinin;

‘Ben bu ilişkide neyden besleniyorum?’
‘Benim istediğim ilişki biçimi bu mu?’
‘Farkında olmama rağmen niçin sürdürüyorum?’
‘Onun değişeceğine inanmayı mı istiyorum?’
‘Bana hissettirdikleri ömür boyu hissetmek istediğim şeyler mi?’
‘Bitirmekten mi korkuyorum?’
sorularını kendisine sorması faydalı olabilir.2-narsistik-kisilik-600x400

Karşınızdakinin narsist olduğunu gösteren 6 işaret

Narsistik kişilik özellikleri gösteren kişilerin bazılarını kolayca fark edebilirsiniz. Bu kişilerin birçoğu tüm dikkatleri kendilerinin üstünde toplamak ister. Bunu başaramadıklarında ise öfkelenip, bu durumun kasıtlı olarak yapıldığını düşünürler.

Ancak narsistik özellikler taşıdığı halde bunu gizlemeyi başaranları fark etmek çok kolay olmayabilir. Yeni bir araştırma, narsistik insanların nasıl fark edilebileceğiyle ilgili yeni ipuçları ortaya koyuyor.

Psikologlar genellikle narsisizmi doğum, yaşam ve ölüme kadar geçen süreçte hayat boyunca kişiyle birlikte devam eden bir “durum” olarak görür. Wilfrid Laurier Üniversitesi‘nden Miranda Giacomin ve Christian Jordan ise bu narsisizm “durumunu” incelemeye karar verdi. Aynı kişileri 10 günlük süreler boyunca gözlemleyen araştırmacılar, narsistik eğilimlerdeki azalma ve çoğalmayı takip etti. Buna göre narsistik eğilimleriniz yüksek bile olsa karşınızdaki kişinin zor durumda olduğunu gördüğünüzde daha fazla empati kurma eğilimi içinde oluyorsunuz.

narsist-1

Giacomin ve Jordan bir kişinin narsistik eğilimlerinin günden güne değişiklik göstermesini etkileyen faktörlerden birinin kişisel duygu ve düşünce hali olabileceğine inanıyor. Bu her iki yönde de etki edebilen bir faktör. Yani narsistik kişilik özellikleri gösteren bir kişi o gün kendini iyi hissediyorsa, kendine güveni yüksekse ilgi çekme ihtiyacını gerilere itebiliyor. Ancak kendini kötü hissettiği günlerde, narsistik dürtülerini daha yoğun hissedebiliyor. Araştırmacılar, yaptıkları gözlemlerin sonucunda insanların narsistik eğilimlerinde günlük olarak yüzde 25’lik bir değişim olduğunu gözlemlemiş.
İnsanlar kendilerini başkalarından üstün görmeye başladıklarında, onları yönetmek veya rehberlik etmek de pek kolay olmaz.
Araştırmadan elde edilen bu bilgileri, günlük hayata adapte etmek mümkün. İşte söz konusu araştırmaya göre günlük hayatta narssitik davranış özellikleri sergileyenleri kolayca ayırt edebilmeniz için birkaç ipucu:

1. Kendilerine kötü davranıldığını hissettiklerinde yoğun bir hüzün duygusu taşıma: Araştırmaya göre insanlar kendilerini narsistik hissettiklerinde, reddedilme ve eleştiriye karşı daha hassas oluyor. Yani eleştirdiğiniz kişi yoğun narsistik duygulara sahipse, eleştirilerinizi yanlış anlama ihtimali çok daha yüksek.

2. Başkalarının anlamadığı şekilde öfkelenme: Narsistik dürtülerin yoğun olduğu günlerde ortaya çıkan öfkeyi anlamlandırmakta güçlük çekebilirsiniz. Karşınızdaki sizi anlamsızca reddedebilir ve sebebini bir süre anlayamayabilirsiniz.

3. Kuralları ufak ufak ama devam olarak kırma: Narsistik özelliklere sahip kişiler, ofiste veya insan ilişkilerinde kuralların kendileri için geçerli olmadığını, kurallara ihtiyaçları olmadığını düşünürler. Bunun açıkça söylemeyebilirler ancak davranışlarından kendilerini herkesten üstün gördüklerini anlayabilirsiniz.narsist_kisilik2

4. Kolay yönetilememe: İnsanlar kendilerini başkalarından üstün görmeye başladıklarında, onları yönetmek veya rehberlik etmek de pek kolay olmaz. Neleri kontrol etmeleri veya yaptıkları hataları nasıl düzelmeleri gerektiğini öğrenmekte zorlanırlar. Belki sizden kendilerine rehberlik etmenizi bile isteyebilirler ancak bunu kısa süre içinde unuturlar.

5. Sebepsizce randevuları değiştirme: Bir kahve içmek için randevulaştınız ancak karşı taraf son dakikada bunu iptal ediyor ve yeniden bir randevu planlamak istiyor. Böyle zamanlarda karşınızdakinin narsistik özellikler sergilediğini düşünmek için çok fazla beklemenize gerek yok.

6. Büyük harflerle iletişim kurma: Narsistik özellikler taşıyan kişiler, etraftakilerin her zaman ve hemen ilgisini çekmek ister çünkü onlar için bu acil bir şeydir.