Arhavi Kamilet Vadisi’nde Yapılacak HES’lere Karşı Durmak İçin Nedenler

Yüzölçümü 314 kilometrekare olan Arhavi, Kamilet ve Derecik olmak üzere 2 vadi üzerinde kuruludur. 11 bin bitki türü ile Türkiye’nin en zengin biyolojik çeşitlilik gösteren havzası özelliğini taşıyan bölgede şimdilik 15 HES projesi planlanıyor 

KAMİLET-0-A


 Kamilet Deresi (aşağıdan yukarıya doğru): TAŞLIKAYA, ORTA ve NARİN HES,
 Durguna Deresi: ÇAMLICA ve BALIKLI HES,
 Zurguna Deresi: MEŞELİ-1 ve MEŞELİ-2,
 Agara Deresi: SOĞUKSU 1, SOĞUKSU 2, KARA HES
 Sevail Deresi: SAKA-1,
 Üçirmak Deresi: SAKA-2 HES,
 Sidere Deresi: DERECİK HES,
 Acıgöl ve Dikme Dereleri: KARANFİL HES,
 Çifteköprü ve Sidere Deresi: KAVAK HES   
Kavak ve Orta HES MNG tarafından projelendirilmiş durumda. 
Kavak ve Zurguna HES’in yapımı devam ediyor.    

kamiletbelgesel3

15 HES Planlanan Arhavi Doğal Bir Ekosistem   

Çoruh Üniversitesi öğretim üyeleri Yr. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Doç. Dr. Özgür Emin Ağaoğlu, Yr. Doç. Dr. Mehmet Özalp tarafından Kamilet Vadisi hakkında hazırladıkları raporda; Türkiye ’deki en büyük bozulmamış doğal ekosistemlerden biri olduğu vurgusu yapılara 30 bin hektarlık alanın acilen koruma altına alınması gerektiği vurgulanmıştır.     

Arhavi Kamilet Vadisine Neden Dokunulmaması Gerektiğini 10 Maddede Derlemeye Çalıştık  :

Kamilet Vadisi Artvin ili dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli Ekolojik Bölgelerinden biridir.     1

 Kamilet Vadisinde yaklaşık 1100 bitki taksonu yayılış göstermektedir.                                

2Kamilet Havzası Ormanları Manevi, kültürel ve ekosistem değerine sahip yaşlı ağaçların oluşturduğu eski (kadim) bir ormandır.                                          

3Ülkemizde Bern Sözleşmesi(Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi) kapsamına giren 87 adet tür vardır. Bu türlerden 3’ü Kamilet Havzası sınırları içerisindedir.              4Yine Türkiye’de 114’ü CITES sözleşmesine tabi bitki türlerinden 7’si Kamilet Vadisi’nde bulunuyor. Alanda doğal olarak yetişen bitki türlerinin yüzde 40’ı tıbbi bitki özelliğinde. Havzada, Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınması gereken çeşitli cinste ormanlar mevcut.   5Alan, yaban hayatı varlığı açısından da çok sayıda türe ev sahipliği yapıyor. Alanda yakın tehdit altında 8 tür, tehlikeye düşebilecek 3 tür, tehlike altında ise 1 tür bulunuyor. Özellikle ilk kez varlığı saptanan huşfaresi, dar alanlı bir endemik olarak alanın bozulmamışlığına önemli bir örnek teşkil ediyor.”     6

Kamilet ve Durguna Dereleri Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan deniz alası (Salmo trutta labrax) ve büyük benekli dağ alası (Salmo trutta macrostigma)’nın en önemli yaşam alanıdır.   7

Floristik açıdan zengin olan Kamilet Vadisi’nde uluslararası sözleşmelere göre risk altında olan ve korunması gereken çok sayıda bitki türü ve habitatları mevcuttur                                                                   

8

9Dokunulmamış orman ve dere ekosistemleri hem Kafkasya ekolojik bölgesi hem de ülkemiz açısından nadir habitat olarak değerlendirilmektedir. Bu özelliği açısından bir sığınak (refuge)’dır.      

10