AKP’li Belediyenin Yeni Evlilere Dağıttığı Kitaptan: Kadın Usülüne Uygun Nasıl Dövülür?

Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin yeni evli çiftlere dağıttığı Aile Saadeti isimli kitaptan öğrenebileceğiniz tavsiyelerdir. Yazarı Muhammed Saki Erol. İsmi size pek bir şey ifade etmeyebilir. Kendisi Fethullahçıların yerine yükselen Cemaatlerden, Menzilciler’in liderlerinden.001587_2012-07-13-150604_e-kitap-arsivi

Kitaptan bazı alıntılar:

“bu da fayda sağlamaz ise demek ki kadın yuvasının değil keyfinin derdindedir. ona başka bir ilaç gerekmektedir. bu azgın kadını boşayıp yuvayı dağıtmadan önce evin içinde ıslah etmek için kocaya tavsiye edilen bu ilaç onu korkutmak ve usulüne uygun dövmektir. bu safhada kadını döverek cezalandırma, çok hassas bir iştir. bu, ağır bir hastaya yan tesiri çok olan bir ilacı vermeye benzer.”

“-sopa, demir gibi tahlikeli bir alet kullanılmayacak.

-dövme halkın içinde değil, gizli ve kendi evinde olacak.

-kadın dövülüp, kapı dışarı atılmayacak.

-kadını dövdüğünü kimseye söylemeyecek.

-dövme ve kavga sürekli olmayacak.”

“dinimiz yoldan çıkmış, çevresine zararlı hale gelmiş nefislerin ıslahı için ilaç ve tedavi hükmünde dayakla cezalandırmayı meşru görmektedir. tabii ki usulüne göre ve hukukuna riayet etmek şartıyla. işin aslı: dayak iki türlüdür. biri zulüm, diğeri lazımdır. lazım olan dayak ilaçtır…”

“kadının, elinden ekmek yediği kimseye el kaldırması doğru değildir. bunun için dinimizde, dayağı hak eden kocayı dövme işi kadına verilmemiştir.”

Peki kitaba göre dayağın ölçüsü nedir? Onu da yazar şöyle anlatıyor:

“-Yüze, göze, kafaya, karın boşluğuna, edep yerine vurulmayacak.

-Hiçbir organ zedelenmeyecek, saç baş yolunmayacak.

-Kadına lanet okunup küfürlü sözler söylenmeyecek.”

Peki, İslam dayağa izin veriyor mu? Yazar şöyle cevap veriyor:

“Dinimiz yoldan çıkmış, çevresine zararlı hale gelmiş nefislerin ıslahı için ilaç ve tedavi hükmünde dayakla cezalandırmayı meşru görmektedir. Tabii ki usulüne göre ve hukukuna riayet etmek şartıyla. İşin aslı: Dayak iki türlüdür. Biri zulüm, diğeri lazımdır. Lazım olan dayak ilaçtır…”

Peki, bir erkek yoldan çıkarsa, ıslah etmek için dövülebilir mi?

Kitap şöyle yanıt veriyor: “Kadının, elinden ekmek yediği kimseye el kaldırması doğru değildir. Bunun için dinimizde, dayağı hak eden kocayı dövme işi kadına verilmemiştir.”

Yazara inanırsanız din, kadının kafasına vurmak için indirilmiş bir sopa.